_0000_Omraadet omkring16
_0001_Omraadet omkring9
_0002_Omraadet omkring2
_0003_Omraadet omkring1
_0004_Huset udendors5
_0005_Huset udendors4
_0007_Dyrende28
_0008_Dyrende21
_0009_Dyrende8
_0010_Dyrende5
_0011_Dyrende3
_0012_Dyrende1
_0013_Born11
_0015_Born4

 

 

 

Målgruppe

Vi er godkendt til at modtage børn og unge fra 5 til 15 år i anbringelsesøjeblikket. Derudover kan vi tilbyde efterværn til det 23 år. Endvidere har vi en godkendelse til 2 fleksible § 107 pladser.

§ 107 pladserne er udelukkende beregnet til tidligere beboere og til det 23 år.

Børn som skal anbringes eller genanbringes, primært fordi de har været eller er socialt truede og som derfor kan have socialt betingede problemer som:

  • Omsorgssvigt
  • Tidlige følelsesmæssige skader
  • Tilknytningsproblener
  • Koncentrationsbesvær
  • Psykiske problemer
  • Traumatiske og angstprægede oplevelser
  • Sociale og adfærdsmæssige problemer
  • Sanse-, motorisk- og indlæringsmæssige problemer
  • Alkoholskader

§107 pladserne er udelukkende beregnet til tidligere beboere og op til det 23 år. Beboelsen til § 107 borgere er i et selvstændigt hus.

Børneværelse panorama

boerne1_thumbnail

boerne2_thumbnail