_0000_Omraadet omkring16
_0001_Omraadet omkring9
_0002_Omraadet omkring2
_0003_Omraadet omkring1
_0004_Huset udendors5
_0005_Huset udendors4
_0007_Dyrende28
_0008_Dyrende21
_0009_Dyrende8
_0010_Dyrende5
_0011_Dyrende3
_0012_Dyrende1
_0013_Born11
_0015_Born4

Pædagogisk målsætning og metode

Opholdsstedets idegrundlag og målsætning bygger på involvering, omsorg/tryghed, realisme, med udgangspunkt i ressourvcefokuseret og anerkendende pædagogik.

Beboerne ses på, som absolut unikke og individuelle personer. De indgår i dagligdagen, har medbestemmelse, og der opøves et fællesansvar med ansvarlige voksne omkring dem. Det tilstræbes, at det pædagogiske arbejde, er så intenst, at beboeren relativt hurtigt motiveres til at indgå i et videre målrettet forløb. Opholdsstedet benytter redskaber som bla. dialog, forbillede og gentagelser, for at opbygge et ”fundament” for videre udvikling. Opholdsstedet arbejder ud fra en helhedsorienteret pædagogik, med udgangspunkt i den enkeltes formåen.

Som udgangspunkt vil opholdsstedet skabe en så rolig struktureret samt kontinuerlig hverdag som muligt. Dog også med plads til spontanitet.

Hermed ønsker opholdsstedet særligt at udvikle børnenes/de unges identitet og selvværd, give dem indsigt, så de på sigt kan skabe sociale relationer og tilknytninger.

Indlæring, af enhver form for samfundsviden, prioriteres højt. Herunder kulturelle oplevelser og ferieophold.

Enhver opøvet kompetence ses som et rigtig godt grundlag for et videre forløb.

Opholdsstedet prioriterer et hverdagslignende miljø højt.

Beboerne indgår på en naturlig måde i dagligdagen og har fælles faste pligter og gøremål, herunder også madlavning.

På ejendommen er der heste, katte, høns og crossbane.

Udeliv og nærmiljø vægtes højt. Det tilstræbes at børnene så vidt muligt deltager i foreningsliv.

Opholdsstedet vægter skriftlighed højt og udfærdiger løbende statusrapporter og afvikler samarbejds- og netværksmøder. Der skrives dagligt døgnrapporter på alle vores beboere.

Alle beboer har en primær- og sekundærpædagog og der afholdes løbende beboersamtaler.

Gennem intern og individuelle behandlingsplaner, med udgangspunkt i beboerens individuelle handleplan, arbejdes der konsekvent på at forberede til et selvstændigt liv og på at få den enkeltes hverdag til at fungere, også i forhold til de daglige pligter og gøremål, aktiviteter, socialisering, dagtilbud, skoler, sportsklubber, uddannelse og i jobsituationer.

Det prioriteres at Spangen, fremstår som et præsentabelt hjem. Der lægges vægt på at der ser ordentligt ud på stedet.

Der lægges vægt på at der føres en ordentlig omgangstone på stedet.

Det ansatte personalet skal fremstå som gode rollemodeller, som skaber et aktivt miljø og være kernen i den tryghed, omsorg, konsekvens, rummelighed og hjælpsomhed, som vil være base for et godt og trygt sted, for barnet at udvikle sig i.

Der lægges vægt på, at der er fokus på den enkelte og dennes behov. Det vil sige, at der tilpasses individuelle retningslinjer og pædagogiske forløb efter barnets alder, modenhed, baggrund og egne ønsker.

Der lægges ligeledes vægt på, at der støttes op om den enkeltes udvikling af identitet og dannelse, så de også fortsat og selvstændigt styrkes i at kunne danne relationer og tilknytninger.

Der ydes løbende individuelle samtaler med barnet, hvor der også er mulighed for at komme med generelle ønsker.

Alle former for højtider fejres, derudover fælles ”Venne- fest- dage” og fælles aktiviteter.

Spangen yder støttet samvær og har derudover en godkendelse til at varetage overvåget samvær.

Opholdsstedet vægter samarbejde højt. Herunder den grundlæggende respekt for biologiske familier.

Samarbejde prioriteres højt i netværket omkring beboeren, herunder selvfølgeligt med sagsbehandlere/ anbringende myndighed og med ethvert eksternt dagtilbud, UU vejleder, PPR., skoler, SSP, læger, psykologer og psykiatere, jobcentre, uddannelsessteder og arbejdsplader mv.

Tilbuddet afspejles af, at der er en gennemgående leder på stedet, som tilrettelægger pædagogikken, i samarbejde med det fastansatte pædagogiske personale.

Spangen har åbent hele året rundt og har ingen ”lukkedage”

Kognitiv tilgang:

Der vil løbende være pædagoger, eller psykologi uddannet personale på Spangen, som har specialviden omkring kognitiv og mentaliseringsbaseret tilgang.

Positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer, – og samtidig erkendelse af at der kan være tale om udfordringer og behov i menneskelige grundvilkår.

I kognitiv behandling, benytter man sig i høj grad af de muligheder, som ligger i at belyse, tale om og med, og evt. sammen med det enkelte menneske, – justerer på dette menneskes selvforståelse / selverkendelse.

Ethvert menneske fortolker sine oplevelser, og tænker herudfra.

Disse kognitioner kommer i vid udstrækning til at bestemme vedkommendes følelser og adfærd, og dermed også vedkommendes menneskelige trivsel.

Metode: Ønsker man at møde og forstå det enkelte menneske bedre, er en kognitiv indfaldsvinkel væsentlig og yders relevant.

Selvværd og egen identitet ses på som yderst vigtigt.

Uddrag fra Tilsynsrapport:

” Den pædagogiske målsætning for Spangen er at få fem børn til at få et godt liv trods deres handicaps”

” På Spangen arbejdes med grundbegreber som kærlighed, omsorg, ro og struktur, dialog og konsekvens”

” Struktur fylder meget i det pædagogiske arbejde og der ligger individuelle planer for de børn, hvor der er behov”

”Endvidere betyder det meget, at der er ro omkring børnene, hvilket stiller krav til personalet om at være på forkant i forhold til episoder med og imellem børnene”

”Ydermere er der fokus på, at børnene indgår i andre sociale netværk fx via sportsaktiviteter for derigennem at skabe sociale netværk og træne sociale kompetencer”

”Alle børnene er tilknyttet en kontaktperson, som forsøger at være med til alle de møder og aktiviteter, der må være omkring det enkelte barn”

”Det vægtes højt, at børnene tilbydes tryghed, struktur og at de støttes i en måde hvor de kan kompenserer for deres handicaps. Dette sker gennem nærvær, gentagelser, lærdom og viden og positiv tilgang. Ydermere prioriteres det højt, at børnene ikke mærker splitting, hvorfor medarbejdergruppen skal være enige overfor børnene”

”Børnene involveres i valg af aktiviteter og hvad der sker i forhold til deres skoler og fritidsaktiviteter, men derforuden er der voksenansvar.”

Støtten til beboeren:

 • At beboerne hjælpes til at kunne fungere i et uddannelsessystem eller på en arbejdsplads.
 • At kunne passe deres arbejde / uddannelse. Herunder lektiehjælp.
 • Hjælp til at administrere deres økonomi, herunder opsparring.
 • At beboerne lærer at opstille et budget. Herunder betaling af regninger og søgen efter information vedr. forbrug.
 • At tage med beboeren på ture eller udviklende rejser.
 • At arbejde med kostbevidsthed, købe ind og lave mad.
 • At guide dem i deres fritid, og opfordre til sportsaktiviteter og interesser.
 • At være ansvarsbevidst og fungere selvstændigt, men samtidigt kunne tage et fælles ansvar, samt tage del i fælles aktiviteter og pligter.
 • At socialisere sig og opbygge gode venskaber.
 • At opøve strategier omkring praktiske pligter og struktur.
 • Kropsbevidsthed , herunder seksualitet og hygiejne.
 • At forstå og være en del af det samfund, de lever i.
 • At forebygge ensomhed.
 • At bearbejde oplevelser.
 • At lære at sige til og fra og ret til at være den man er.