_0000_Omraadet omkring16
_0001_Omraadet omkring9
_0002_Omraadet omkring2
_0003_Omraadet omkring1
_0004_Huset udendors5
_0005_Huset udendors4
_0007_Dyrende28
_0008_Dyrende21
_0009_Dyrende8
_0010_Dyrende5
_0011_Dyrende3
_0012_Dyrende1
_0013_Born11
_0015_Born4

Godkendelse og org.

”Fonden Spangen” er godkendt til 7 pladser.

Vi er godkendt til at modtage børn og unge fra 5 år til 15 år i anbringelsesøjeblikket. Derudover kan vi tilbyde efterværn til det 23 år. Endvidere  godkendt til 2 fleksible § 107 pladser. 107 pladserne er udelukkende beregnet til tidligere beboere og til det 23 år.

 

Tilsyn:

Tilsynsmyndighed er Tilsyn Nord.

 

Bestyrelse:

Bestyrelsesformand: Skoleleder Jørn Christensen

Bestyrelses medlemmer: Tilsynskonsulent Gunner Simonsen, Politiassistent og Familieplejer Niels Jørn Hansen, Pædagogisk administrativ Leder i Læring og Leder af UU Per Lunding, Lærer Jesper Harbo

 

Personale:

Leder: Sara Zøllner

Lederstedfortræder: Pædagog: Rasmus Gammelgaard

Pædagogisk Koordinater: Pædagog  Marianne Højbjerg

Derudover uddannede pædagoger, lærer, pædagogmedhjælper og fast vikar.
Personalefordelingen imellem kvindelige og mandlige medarbejdere tilstræbes at være ligeligt fordelt.

Derudover er der tilknyttet en Statsautoriseret revisor og bogfører.

Spangen har fast tilknyttet supervisor, som er aut. psykolog og børnesagkyndig.

Spangens personale opkvalificeres løbende, ved deltagelse i relevante kurser og uddannelser.

”MUS” samtaler afvikles løbende.

Straffeattester og Børneattest forelægger for samtlige personalemedlemmer.

 

Spangens forventninger til personalet

Vi tilstræber altid at:

 • Vi udstråler overskud
 • Vi udviser nærvær
 • Vi har en kreativ løsningsorienteret tankegang
 • Vi er handledygtige i svære situationer
 • Vi udviser psykisk balance
 • Vi er ansvarlige ift. faglige og personlige handlinger og holdninger
 • Vi er strukturerede og tydelige i vores arbejde
 • Vi har en observerende og analytisk måde at agere på
 • Vi har overblik
 • Vi er vedholdende
 • Vi har en høj frustrations- og træthedstærskel
 • Vi har en god mentaliserings evne
 • Vi har samarbejdsvilje og evne
 • Vi holder os sunde og raske